Samenwerkingen
van partners en het
Jongerenpunt.

Het Jongerenpunt zet zich in voor een jeugdwerkloosheidsvrije regio.

Die uitdaging lijkt nu groter dan ooit.

In de regio Midden-Brabant zijn naar schatting tussen de 1.000 en 2.000 jongeren ‘buiten beeld’: zij werken niet, zitten niet op school en zijn ook niet in beeld bij organisaties die hen zouden kunnen helpen.

Het Jongerenpunt helpt bij werk, inkomen en onderwijs.

Juist dit zijn onzekere pijlers op het moment dat de hele samenleving stilstaat.

In deze roerige tijden is het ondersteunen van jongeren een stuk lastiger geworden. Als we eenmaal contact hebben met de jongeren gaat het eigenlijk hartstikke goed. De grootste moeilijkheid die er nu nog is, is of jongeren ons weten te vinden nu ons kantoor gesloten is. Maar wij zijn er nog steeds, juist nu.

We zijn blij dat onze partners jongeren goed doorverwijzen!

Voor corona kwam ruim 1/3 van alle aanmeldingen vanuit doorverwijzingen.

We zien een grote diversiteit aan aanmeldingen, (hulp)vragen en complexe casussen die niet altijd voor het Jongerenpunt zijn. In dit soort gevallen verwijzen wij altijd naar de juiste partij binnen ons netwerk. We zijn ontzettend trots op de samenwerkingen tussen het Jongerenpunt en alle betrokken organisaties binnen de regio Midden-Brabant. Zo helpen we jongeren écht op maat!

Lijkt het jou iets om partner te worden?