Het Jongerenpunt zijn we samen.

In 2016 bundelen De Hart van Brabant gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties de krachten in een regionaal actieprogramma.

Het Jongerenpunt zijn we samen.

In 2016 bundelen De Hart van Brabant gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties de krachten in een regionaal actieprogramma.

Het Jongerenpunt zet zich in voor een jeugdwerkloosheidsvrije regio.

Die uitdaging lijkt in 2022 nu groter dan ooit.

In de regio Midden-Brabant zijn naar schatting tussen de 1.000 en 2.000 jongeren ‘buiten beeld’: zij werken niet, zitten niet op school en zijn ook niet in beeld bij organisaties die hen zouden kunnen helpen. Lees meer

De kracht van het Jongerenpunt ligt op het gebied van werk, inkomen en onderwijs.

Juist dit zijn onzekere pijlers op het moment dat de hele samenleving stilstaat.

We zien veel jongeren rondlopen met vragen op deze gebieden. Echter weten zij vaak niet goed waar ze terecht kunnen voor een oplossing. Jij en ik als professionals weten als geen ander hoe ingewikkeld dit soms geregeld kan zijn. Om jongeren écht op maat te kunnen helpen, hebben we jouw expertise daarom hard nodig.

Een vraag dat valt buiten onze expertise? Dan verwijzen we door naar onze partners.

Voor corona kwam ruim 1/3 van alle aanmeldingen vanuit doorverwijzingen.

We zien een grote diversiteit aan aanmeldingen, (hulp)vragen en complexe casussen die niet altijd voor het Jongerenpunt zijn. In dit soort gevallen verwijzen wij altijd naar de juiste partij binnen ons netwerk. We zijn ontzettend trots op de samenwerkingen tussen het Jongerenpunt en alle betrokken organisaties binnen de regio Midden-Brabant 💚!

partners jongerenpunt

Wil jij ook graag partner worden van het Jongerenpunt?

Wij staan áltijd open voor nieuwe samenwerkingen. Onze huidige samenwerkingen hebben we gebundeld in onze ondersteuningswijzer. Hierin krijg je inzicht de verschillende interventies en trajecten die wij, samen met ons netwerk en partners, voor jongeren in kunnen zetten.

    Contact