Jongerenwerk R-Newt & Jongerenpunt Midden-Brabant: "Jongeren staan centraal."Bank 15 te Tilburg, 1 november, 15.00 uur. Ruim twintig jongerenwerkers en jongerenregisseurs van Jongerenpunt Midden-Brabant komen samen om elkaar te leren kennen en in gesprek te gaan. Wie neemt welke rol aan en waarin kunnen we elkaar versterken om jongeren een goede positie te geven in deze onstuimige bureaucratische maatschappij?

Samen verkennen
Meike: “In mei ben ik begonnen als jongerenregisseur R-Newt bij Jongerenpunt Midden-Brabant. Deze schakelfunctie was belangrijk om het Jongerenwerk en het Jongerenpunt meer te verbinden”. Bij het Jongerenpunt kunnen jongeren die thuiszitten zonder opleiding, baan of uitkering aankloppen met hun vragen op het gebied van werk, school en inkomen. Het Jongerenpunt begeleidt deze jongeren naar een duurzame baan, een (leer)werkplek, een (vervolg)opleiding of een traject richting zorg. Samen met de jongere kijken de jongerenregisseurs van het Jongerenpunt naar de mogelijkheden. Iedereen is ergens goed in en wil gezien en gewaardeerd worden.” Meikes roots liggen bij het jongerenwerk van R-Newt, waar de nadruk ligt op meegaan in de wereld van de jongere en focussen op talent. Meike: “Tussen R-Newt en het Jongerenpunt is een mooie kruisbestuiving mogelijk.”

Waarvoor kun je bij het jongerenwerk R-Newt terecht?
23 jongerenwerkers en -regisseurs schudden elkaar de hand tijdens de brainstorm op 1 november. Zij startten met de vraag: wat maakt dat je dit werk bent gaan doen? Daarna gingen ze in drie groepen aan de slag met vragen die ze vooraf hadden gekregen, zoals ‘waarvoor kun je bij het Jongerenpunt Midden-Brabant terecht’ en ‘waarvoor kun je bij R-Newt terecht’. Bij elk antwoord werd aan de groep gevraagd: is dit minimaal 80% iets van het Jongerenwerk of Jongerenpunt? Alles waar men over twijfelde, werd het grijze gebied. Uiteindelijk kwamen de groepen erachter dat er een groot grijs gebied is. Er zijn veel dingen die zowel het Jongerenwerk als het Jongerenpunt doen, alleen vanuit een andere rol of opdracht. Het jongerenwerk is er voor jongeren van 12 – 27 jaar en spitst zich onder andere toe op zaken als vrijetijdsbesteding, activiteiten voor jongeren, ontmoeting en recreatie. Het Jongerenpunt is er voor jongeren van 18 – 27 jaar en pakt onder meer jeugdwerkloosheid aan en ondersteunt bij zaken als school, werk en inkomen. In het grijze gebied vallen veel dingen die zowel het Jongerenpunt als R-Newt doen en waarin de samenwerking kan worden versterkt, zoals talentontwikkeling en laagdrempelig contact.

Samenwerken = samen optrekken
Meike: “Als het gaat om je ontfermen over jongeren, is het lastig om de regie vast te leggen. Schakelen, elkaars krachten versterken en bundelen en sámen afstemmen zijn daarbij de toverwoorden.” Jongerenregisseur Imre vult aan: “Het is belangrijk dat je elkaar opzoekt. Dat je bepaalde verwachtingen naar elkaar uitspreekt en elkaar aanspreekt op gezamenlijke verantwoordelijkheden. Hier zijn de jongeren bij gebaat.” Volgens Marc, manager bij Jongerenpunt Midden-Brabant, is het belangrijk om goed te weten wie wat te bieden heeft. Marc: “Waarvoor kan je bij R-Newt aankloppen en wat hoort thuis bij het Jongerenpunt? Het gaat erom dat we hulp bieden in het belang van de jongere. Wíe dat doet, maakt dan niet eens zoveel uit. Wie vandaag regiehouder is, kan volgend jaar iets anders doen. We moeten het gewoon samen doen.” Ook de manager van R-Newt, Floor, ziet wat in een nauwere samenwerking. “We kunnen het versterken, want de regierol ligt ook bij andere partijen. Laten we samen optrekken en vooral ook aankaarten wie nou precies de regierol heeft.”

En… hoe nu verder? Meike: “We gaan stappen zetten om gegevens uit te wisselen en bij elkaar langs te gaan. Om de jongeren centraal te zetten, moet je weten bij wie je moet zijn. We hebben afgesproken dat we de lijntjes kort houden en naast de bestaande verbindingen ook nieuwe verbindingen gaan leggen.”

Zoek elkaar op
Om nieuwe verbindingen te leggen, gaan het Jongerenwerk en Jongerenpunt gegevens uitwisselen zodat de mensen in het werkveld elkaar eenvoudiger kunnen benaderen. Wil je alvast een kijkje nemen online bij het Jongerenwerk of het Jongerenpunt, dan kun je hieronder de gegevens vinden.

Jongerenpunt Midden-Brabant
Ben je nieuwsgierig geworden wat het Jongerenpunt is en wil je weten waar en hoe je een van de jongerenregisseurs kan vinden? Kijk dan op de Website. Behalve informatie over het Jongerenpunt, vind je daar ook de contactgegevens van de jongerenregisseurs. Ook kun je het Jongerenpunt vinden én volgen op Facebook en Instagram waar dagelijks nieuws en weetjes worden gedeeld.

Jongerenwerk R-Newt

Of klop eens aan bij R-Newt! Kom via onze Website, Facebook of Instagram in contact met onze jongerenwerkers. Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen.

1 November 2018
 
Contact