hacking-2b
 
 

Hack for future talentTijdens de Hack for future talent op 8 december buigen deelnemers zich over maatschappelijke vraagstukken, met behulp van data. De thema's zijn 'jongeren' en 'onderwijs'. De deelnemers gaan aan de slag om tot nieuwe inzichten te komen. Inwoners die zich betrokken voelen bij deze thema's of ervaring met data hebben, zijn van harte welkom. De bijeenkomst is van 10 tot 22 uur bij Tilburg University, gebouw CUBE, Warandelaan 2 Tilburg.

Alle jongeren in beeld
Hack for future talent is een 'hackaton': een bijeenkomst waarop deelnemers in korte tijd met behulp van data een probleem oplossen of een onderzoeksvraag uitwerken. Op 8 december staan vraagstukken rondom jongeren en onderwijs centraal: Hoe krijgen we jongeren beter in beeld? Hoe zorgen we ervoor dat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen? En dat ze gelijke kansen krijgen in het onderwijs? Deelnemers gaan in groepen met data en datasets aan de slag, via verschillende 'challenges'. De data worden vooraf gepubliceerd op de website. De nieuwe inzichten uit de hackaton zijn een aanzet voor een beter onderwijsbeleid.

De best uitgevoerde challenges en de meest creatieve en ambitieuze groepen maken kans op mooie prijzen. Zoals geldprijzen, e-readers en rasperry pi's (singleboardcomputers).

Aanmelden
Iedereen die zich betrokken voelt bij jongeren, onderwijs en/of data is welkom. Expertise is niet nodig. Er is plek voor 100 deelnemers. Aanmelden is niet verplicht, maar garandeert wel een plek. Dat kan t/m 1 december door hier te klikken. Zowel individuen als groepen kunnen deelnemen. Voor eten en drinken wordt de hele dag gezorgd. Op aanvraag wordt ook een laptop geregeld.

Hackaton
Een hackaton is een Big Data analyse. Het heeft niets te maken met 'hacken'; er wordt niet ingebroken op (andere) systemen. Wel worden data en datasets gekoppeld en geanalyseerd, om te komen tot nieuwe patronen en profielen van informatie. En uiteindelijk tot nieuwe oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken.

Klik hier voor het programma en meer informatie.
 
Contact