Vacature Jongerenregisseur


Heb jij oog en hart voor de leefwereld en talenten van jongeren en ben je gedreven om hen actief te verbinden aan werk, onderwijs of zorg? Dan maken wij graag kennis met jou! De Hart van Brabant regiogemeenten hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Iedere jongere moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en verdient daarbij ondersteuning als dat nodig is. In de vormgeving van deze ambitie speelt het Jongerenpunt een belangrijke rol. Het vormt het makel- en schakelpunt voor jongeren met een ondersteuningsvraag op het gebied van werk, onderwijs, inkomen en zorg. En het staat garant voor een sluitende aanpak op kwetsbare jongeren. De jongerenpunten hebben de volgende opdracht:
In beeld brengen en houden van kwetsbare jongeren in de regio; Zorgen dat de jongeren die in beeld zijn passende ondersteuning krijgen naar werk, onderwijs en/of zorg; Komen tot een passend voorzieningenaanbod wanneer dit ontbreekt.
Voor de dienstverlening van het Jongerenpunt zoeken wij per direct een:

Jongerenregisseur

Plaats in de organisatie
In het Jongerenpunt werken verschillende stakeholders samen, met ieder hun eigen opdrachten, middelen en (on)mogelijkheden. Je opereert zelfstandig in een klein (groeiend) team van jongerenregisseurs. De functionele aansturing gebeurt door de projectleider Jongerenpunt.

Profiel

Wij zoeken een doener, een (pro)actieve netwerker op HBO werk- en denkniveau met uitstekende en aantoonbare kennis van de doelgroep en de regionale sociale kaart. Je gaat uit van reële mogelijkheden en kansen en kunt functioneren in een context waarin nog niet alles vaststaat. Je vindt het geen probleem om op verschillende locaties te werken, soms ook ’s avonds.

Taken en verantwoordelijkheden

Het actief en op outreachende wijze in verbinding komen met kwetsbare jongeren die (tijdelijk) onvoldoende zelfredzaam zijn en voor wie ondersteuning naar werk, onderwijs en/of zorg wenselijk is. Om met jongeren in contact te komen werk je nauw samen met partners in de stad/wijk zoals het jongerenwerk. En je werkt aan je eigen zichtbaarheid en vindbaarheid voor jongeren, bijvoorbeeld door actief invulling te geven aan social media. Daarin sta je overigens niet alleen, maar wordt je uitstekend ondersteund door ons eigen reclamebureau voor en door jongeren, Werktuig. Eenmaal in contact met een jongere, maak je een goede potentieel beoordeling van de jongere. Het vervolgens doen van een passend ondersteuningsaanbod (zoals het inzetten van een re-integratietraject) of een passende doorverwijzing en daartoe intensief samenwerken met verschillende partners. En/of je biedt jongeren een combinatie van gestructureerde, individuele coaching en vult dit aan met korte interventies van derden zoals bijvoorbeeld een faalangsttrainig en of een cursus personal branding. Je voert regie op de ondersteuning van jongeren, procesmatig of inhoudelijk. Soms gaat het om deelregie, in afstemming met samenwerkende partners. Signaleren van eventuele hiaten in het voorzieningenaanbod. Registreren en rapporteren.

Competenties

Netwerken en samenwerken Proactief en creatief Flexibel Lef, daadkracht en doorzettingsvermogen Resultaatgericht Analytisch sterk Voortgang bewaken Klantgericht Kunnen schakelen binnen de complexiteit en belangen van de verschillende organisaties Natuurlijke flair om outreachend te handelen

Het gaat om een aanstelling voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week, in ieder geval voor de duur van het project tot 01-01-2019. De functie is ingedeeld in ambtelijke schaal 9. Detachering naar Midpoint Brabant is het uitgangspunt. In bezit van rijbewijs en auto.

 
 

Reageren

Contactpersoon Lieke de Bruijn, Projectleider Jongerenpunt
Reageren kan tot uiterlijk 10 april 2017
E-mailadres lieke.de.bruijn@jongerenpuntmiddenbrabant.nl
Telefoonnummer 06 82 49 28 92