Vacature Jongerenpunt Midden-Brabant Jongerenregisseur

Jongerenpunt Midden-Brabant

Heb jij oog en hart voor de leefwereld en talenten van jongeren en ben je gedreven om hen actief te verbinden aan werk, onderwijs of zorg?

Dan maken wij graag kennis met jou!

De Hart van Brabant regiogemeenten hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Iedere jongere moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en verdient daarbij ondersteuning als dat nodig is. In de vormgeving van deze ambitie speelt het Jongerenpunt een belangrijke rol. Het vormt het makel- en schakelpunt voor jongeren met een ondersteuningsvraag op het gebied van werk, onderwijs, inkomen en zorg. En het staat garant voor een sluitende aanpak op kwetsbare jongeren. Het Jongerenpunt heeft de volgende opdracht:
• In beeld brengen en houden van kwetsbare jongeren in de regio;
• Zorgen dat de jongeren die in beeld zijn passende ondersteuning krijgen naar werk, onderwijs en/of zorg;
• Komen tot een passend voorzieningenaanbod wanneer dit ontbreekt.

Voor de dienstverlening van het Jongerenpunt zoeken wij per direct een:
Jongerenregisseur

Omschrijving
Je opereert zelfstandig in een klein (groeiend) team van jongerenregisseurs. De functionele aansturing gebeurt door de projectleider Jongerenpunt. Je werkt regelmatig nauw samen met diverse partners op het gebied van jeugd. Je organiseert zelfstandig je werk, waarbij je naast een aantal vaste afspraken zelf je werkzaamheden kunt indelen. Hierbij werk je op locaties in de wijken en ben je een dagdeel actief op de locatie van het Jongerenpunt.

Profiel
Wij zoeken een doener, een (pro)actieve netwerker op hbo werk- en denkniveau met uitstekende en aantoonbare kennis van de doelgroep en de regionale sociale kaart. Je gaat uit van reële mogelijkheden en kansen en kunt functioneren in een dynamische omgeving die in beweging en ontwikkeling is. Je vindt het geen probleem om op verschillende locaties te werken, soms ook ‘s avonds.

Taken en verantwoordelijkheden
• Het actief en op outreachende wijze in verbinding komen met (kwetsbare) jongeren die (tijdelijk) onvoldoende zelfredzaam zijn en voor wie ondersteuning naar werk, onderwijs en/of zorg wenselijk is. Om met jongeren in contact te komen werk je nauw samen met partners in de stad/wijk zoals het jongerenwerk.
• Je beschikt over en maakt gebruik van kennis over hoe jongeren zich ontwikkelen (pedagogisch perspectief).
• Je maakt gebruik van bestaande netwerken en werkt aan je eigen zichtbaarheid en vindbaarheid voor jongeren en partners. Daarnaast neem je initiatief om je netwerk verder uit te breiden. Om je zichtbaarheid te vergroten wordt je daarnaast uitstekend ondersteund door ons eigen reclamebureau voor en door jongeren, Buro Werktuig.
• Je bent laagdrempelig in het aangaan van contact. Eenmaal in contact met een jongere, breng je in kaart waar de behoefte en kansen van de jongere liggen en stel je samen realistische doelen op.
• Je zet jezelf in als instrument waarbij je de jongere op een laagdrempelige manier motiveert en stimuleert om stappen te zetten vanuit zelfvertrouwen en zelfregie.
• Je biedt jongeren vraaggerichte ondersteuning (individuele coaching) die aansluit op de behoefte en het niveau van zelfredzaamheid van de jongere. Hierbij kun je gebruik maken van het bestaande ondersteuningsaanbod (de ondersteuningswijzer is te vinden op de website) en werk je intensief samen met partners.
• Je voert regie op de ondersteuning van jongeren, procesmatig en/of inhoudelijk. Soms gaat het om deelregie, in afstemming met samenwerkende partners. Je houdt oog voor de eigen rol en die van de samenwerkingspartner.
• Deelname aan team overleggen en andere overleggen (bijvoorbeeld wijkteam).
• Signaleren van eventuele hiaten in het voorzieningenaanbod.
• Registreert zorgvuldig in daartoe beschikbaar gestelde systemen.

Competenties
• Proactief en creatief
• Netwerken en samenwerken
• Kunnen schakelen binnen de complexiteit en belangen van de verschillende organisaties
• Lef, daadkracht en doorzettingsvermogen
• Flexibel
• Resultaatgericht
• Analytisch sterk
• Voortgang bewaken
• Natuurlijke flair om outreachend te handelen

Het gaat om een aanstelling voor 36 uur per week, waarbij het voor de Langstraat gemeenten 24 uur betreft en voor
Tilburg 12 uur. Het gaat om een aanstelling in ieder geval voor de duur van het project tot 01-01-2020. De regio is
voornemens om onze aanpak te verduurzamen vanaf 2020. De functie is ingedeeld in ambtelijke schaal 9.
Detachering naar Midpoint Brabant is het uitgangspunt. In bezit van rijbewijs en auto.

Reacties kunnen uiterlijk 22 maart 2019 worden gericht aan Meike Schreurs, Projectleider Jongerenpunt,
meike@jpmb.nl. Voor meer informatie kun je met Meike contact opnemen via 06-14765065. Sollicitatiegesprekken
worden gepland op 27 en 28 maart 2019.