werkgevers ontwikkelbanen

Ontwikkelbanen.

Voor mij als werkgever

werkgevers ontwikkelbanen

Ontwikkelbanen.

Voor mij als werkgever

Dit zijn de 17 meest gestelde vragen over een Ontwikkelbaan:

1. Wat is een Ontwikkelbaan?

Een Ontwikkelbaan is bedoeld om gemotiveerde werkzoekende starters op de arbeidsmarkt in staat te stellen om 6 maanden lang, relevante werkervaring op te laten doen. De jongere ontvangt van het leerbedrijf een vaste vergoeding van netto € 700,- per maand. Bij het aanbieden van een leerwerkovereenkomst komt het bedrijf in aanmerking van een vergoeding van €400,- per maand. De kosten om de medewerker €700,- netto te betalen zijn €871,28. De kosten voor het bedrijf zullen na aftrek van de €400,- vergoeding uitkomen op €471,28.

2. Wie zit er achter de Ontwikkelbanen?

Het idee achter de Ontwikkelbanen is afkomstig van prof. Ton Wilthagen, Tilburg University. De Ontwikkelbanen worden gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, de regio Hart van Brabant en Jongerenpunt Midden-Brabant. De webapplicatie is in opdracht van de arbeidsmarktregio ontwikkeld door Eelloo. De financieel-administratieve afhandeling vindt plaats door FlowFactoring.

3. Waarom zou ik een Ontwikkelbaan aanbieden?

Een Ontwikkelbaan biedt bedrijven de mogelijkheid om zonder risico en tegen lage kosten kennis te maken met frisse, ambitieuze jongeren: potentieel personeel. Zonder administratieve rompslomp. Alle zaken zijn slim geregeld via een digitale tool. Niet onbelangrijk: met een Ontwikkelbaan biedt u jong talent de kans om werkervaring op te doen. Daarmee levert u een bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt.

4. Wie komt in aanmerking voor een Ontwikkelbaan?

Ontwikkelbanen zijn bedoeld voor jongeren van 18 t/m 26 jaar oud, woonachtig in de regio Midden-Brabant. De Ontwikkelbaan is er expliciet voor jongeren die ‘arbeidsfit’ zijn en de motivatie hebben om aan het werk te gaan, maar voor wie het ontbreken van relevante werkervaring een belemmering vormt om passend werk te vinden. Een jongere kan op eigen initiatief of op aanraden van een coach van het Jongerenpunt een account maken op het platform en solliciteren.

5. Moet ik de jongere na afloop van de Ontwikkelbaan in dienst nemen?

Nee. Natuurlijk hopen we wel dat, wanneer het leerbedrijf tevreden is over de jongere, deze een baan aanbiedt of de jongere op een andere manier helpt bij het vinden van een baan (bijvoorbeeld door inzet van netwerk). Er is echter geen baangarantie verbonden aan de Ontwikkelbanen.

6. Waarom is het wettelijk minimumloon niet van toepassing?

Het leren en opdoen van werknemersvaardigheden en werkervaring staat in een Ontwikkelbaan centraal, niet de productiewaarde voor het leerbedrijf. Daarom is er geen sprake van een reguliere arbeidsovereenkomst (minimumloon), maar een leerwerkovereenkomst, waarbij de jongere een onkostenvergoeding ontvangt.

7. Hoe meld ik een Ontwikkelbaan-vacature aan?

Dat leggen we hier in vijf stappen uit.

8. Mijn bedrijf of vestiging is gevestigd buiten de regio Midden-Brabant. Kan ik toch een Ontwikkelbaan aanbieden?

Ja. Het criterium is dat de jongere woonachtig is in de regio Midden-Brabant. Voor de ligging van het leerbedrijf of de vestiging gelden geen beperkingen.

9. Hoeveel tijd ben ik kwijt aan begeleiding?

Dit is maatwerk. De praktijkbegeleider maakt hierover afspraken met de jongere. Deze afspraken worden vastgelegd in de leerwerkovereenkomst.

10. Moet ik een erkend leerbedrijf zijn?

Nee, maar met het tekenen van de leerwerkovereenkomst gaat u wel de verplichting aan om de jongere voldoende te begeleiden in zijn/haar werkzaamheden.

11. Kan ik ook een Ontwikkelbaan van minder dan 24 uur per week of meer dan 28 uur per week aanbieden?

Nee. De omvang van een Ontwikkelbaan is vastgesteld op 24-28 uur per week. Bij minder uren wordt onvoldoende werkervaring opgedaan. Meer uren betekent dat de jongere onvoldoende tijd over houdt om bij te verdienen of (bij)scholing te volgen.

12. Hoe zit het met reiskosten?

De leerwerkvergoeding ad. netto € 700,- per maand is all-in. Reiskosten worden dus niet standaard vergoed. Het staat het Leerbedrijf vrij om op eigen initiatief de jongere in deze kosten tegemoet te komen.

13. Hoe zit het met vakantiegeld?

De leerwerkvergoeding ad. netto € 700,- per maand is all-in. Er wordt geen vakantiegeld opgebouwd.

14. Mag in de Ontwikkelbaan verlengen als de jongere bevalt?

Nee, de duur van het contract kan niet worden verlengd omdat we willen voorkomen dat jongeren onnodig lang in een leerwerk-constructie blijven. Als u erg tevreden bent met de jongere, mag u hem/haar natuurlijk wel een reguliere arbeidsovereenkomst aanbieden.

15. Hoe zit het met sociale premies?

De Ontwikkelbaan is gebaseerd op een leerwerkovereenkomst, waarbij de jongere een onkostenvergoeding ontvangt. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor een stagevergoeding: geen premie WW en ZW, wel premie ZVW en loonheffing.

16. Wanneer krijg ik de compensatie uitbetaald?

De compensatie wordt maandelijks achteraf uitbetaald na overleggen van een loonstrook.

17. Waar kan ik terecht met vragen die hier niet tussen staan?

Bij Marc Bevers, programma manager Jeugdwerkloosheid. Telefoonnummer 06-10052888. E-mail: marc@jpmb.nl

1. Wat is een Ontwikkelbaan?
Lees meer
2. Wie zit er achter de Ontwikkelbanen?
Lees meer
3. Waarom zou ik een Ontwikkelbaan aanbieden?
Lees meer
4. Wie komt in aanmerking voor een Ontwikkelbaan?
Lees meer
5. Moet ik de jongere na afloop van de Ontwikkelbaan in dienst nemen?
Lees meer
6. Waarom is het wettelijk minimumloon niet van toepassing?
Lees meer
7. Hoe meld ik een Ontwikkelbaan-vacature aan?
Lees meer
8. Mijn bedrijf of vestiging is gevestigd buiten de regio Midden-Brabant. Kan ik toch een Ontwikkelbaan aanbieden?
Lees meer
9. Hoeveel tijd ben ik kwijt aan begeleiding?
Lees meer
10. Moet ik een erkend leerbedrijf zijn?
Lees meer
11. Kan ik ook een Ontwikkelbaan van minder dan 24 uur per week of meer dan 28 uur per week aanbieden?
Lees meer
12. Hoe zit het met reiskosten?
Lees meer
13. Hoe zit het met vakantiegeld?
Lees meer
14. Mag in de Ontwikkelbaan verlengen als de jongere bevalt?
Lees meer
15. Hoe zit het met sociale premies?
Lees meer
16. Wanneer krijg ik de compensatie uitbetaald?
Lees meer
17. Waar kan ik terecht met vragen die hier niet tussen staan?
Lees meer

Start ook met een Ontwikkelbaan!

Heeft u interesse in een Ontwikkelbaan binnen uw organisatie? Begin met het uitzetten van een vacature. Een Ontwikkelbaan-vacature aanmelden is eenvoudig en kost slechts enkele minuten. Zo werkt het:

ontwikkelbanen platform
Stap 1
Maak voor uw bedrijf een account aan via deze link.
Stap 2
Log in op het platform en vul uw bedrijfs- en contactgegevens in.
Stap 3
Een medewerker van het Jongerenpunt neemt contact met u op om de gegevens te verifiëren.
Stap 4
Meldt uw Ontwikkelbaan-vacature(s) aan via het platform.
Stap 5
Zoek zelf via het platform naar interessante kandidaten. Of wacht tot een kandidaat via het platform zijn/haar interesse aan u kenbaar maakt.

marc jongerenpunt

Meer informatie nodig?

Marc Bevers, programma manager
Jeugdwerkloosheid, vertelt graag
meer over alle mogelijkheden!
  06 10 05 28 88

marc jongerenpuntMeer informatie nodig?

Marc Bevers, programma manager Jeugdwerkloosheid, vertelt graag meer over alle mogelijkheden!
  06 10 05 28 88

Start met Ontwikkelbanen.

Contact