Train Them Ready 2017Train Them Ready van Start

Op donderdag 26 januari kregen elf studenten hun MBO diploma VeVa grondoptreden uitgereikt. Deze jongeren volgden het opleidingstraject Train Them Ready. Dit traject is in samenwerking met de gemeente Tilburg, UWV, ROC Tilburg en Werkgeversservicepunt Werkhart gestart en wordt ondersteund door Servicepunt defensie. Van de zestien jongeren die in januari 2015 gestart zijn met de opleiding, zijn er elf in één keer geslaagd. Wat een toppers!

Wat is Train Them Ready

Train Them Ready is een voorbereidende opleiding voor jongeren vanaf negentien jaar, die niet de benodigde diploma’s hebben gehaald en te oud zijn voor de reguliere VeVa-opleiding. Het doel van het traject is om de kansen op werk voor werkloze jongeren te vergroten en zo de jeugdwerkloosheid te verminderen! Met deze eenjarige opleiding krijgen jongeren een goede start op de arbeidsmarkt. Het diploma biedt de jongeren bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij Defensie te solliciteren, defensie heeft namelijk jaarlijks 3000 banen voor nieuwe werknemers in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.

Wanneer

Het traject startte in januari 2016 op de school voor Orde en Veiligheid van ROC Tilburg. De eerste geslaagden weten al wat hun doel is voor de toekomst: een vervolgopleiding, een baan bij defensie of een andere werkgever, het kan allemaal! Wethouders Marcelle Hendrickx, Erik de Ridder en Carl Govers waren bij de uitreiking aanwezig om de studenten en begeleidende team in het zonnetje te zetten. En er is nog meer goed nieuws: na de zomervakantie start het traject opnieuw! Wil je meer weten? Mail dan naar aanmeldingen@jongerenpuntmiddenbrabant.nl en wie weet heb jij binnen een jaar ook je diploma.