Subsidiemogelijkheden vanuit de overheid

Hieronder vind je verschillende regelingen subsidies, inclusief uitleg:

Werken met behoud van uitkering
Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet meestal een proefplaatsing.

Loonkostensubsidie
Een ziekte of handicap kan gevolgen hebben voor de prestatie in een functie. Soms is sprake van een beperkte inzetbaarheid of is het werktempo of de geleverde kwaliteit lager. Je kunt de werknemer dan niet het gebruikelijke loon voor die functie betalen. Gemeenten en UWV bieden verschillende mogelijkheden om deze verminderde loonwaarde te compenseren.

Loondispensatie
Neem je een Wajonger (jongere met een fysieke beperking) aan met verminderde loonwaarde? Met loondispensatie betaal je het loon dat past bij de productiviteit van de werknemer. Dit kan zes maanden tot vijf jaar duren. Loondispensatie is mogelijk als de prestatie van de werknemer ten minste 25% lager ligt dan de gebruikelijk prestatie. Ook moet de loonwaarde lager zijn dan het minimumloon.

Mobiliteitsbonus
Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen, ontvangen een mobiliteitsbonus. De bonus bestaat uit een korting op de premies die de werkgever betaalt voor de werknemersverzekeringen. Je mag die korting toepassen in de eerste drie jaar dat de werknemer in dienst is.

Jobcoaching
Een deel van de mensen met een beperking heeft extra begeleiding nodig op de werkplek om het werk uit te kunnen voeren. Jobcoaches ondersteunen de werknemer met een individueel trainings- of inwerkprogramma en systematische begeleiding bij het werk. Daarnaast kan de jobcoach ook jou en directe collega’s van de werknemer begeleiden.

Werkvoorzieningen
Voor werknemers met een beperking kan het nodig zijn om voorzieningen te regelen, zodat zij hun werk kunnen doen. Bijvoorbeeld aanpassingen aan werkplek of gebouw, hulpmiddelen zoals software, of vervoersvoorzieningen om te zorgen dat iemand met aangepast vervoer naar het werk kan komen.

What's in it for you?

Waarom jongeren een verrijking voor jouw organisatie zijn? Daar zijn verschillende redenen voor! Je kunt hen bijvoorbeeld een bepaald takenpakket geven. Bestaande medewerkers hebben daardoor meer tijd voor bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact. Daarnaast vragen steeds meer aanbestedingen, zeker van overheden, om social return on investment. Social return geeft invulling door werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden. Het belangrijkste doel van social return is het vergroten van de arbeidsparticipatie aan de arbeidsmarkt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zijn er verschillende ondersteuningsmiddelen vanuit de overheid, zowel financiële als tegemoetkomingen als begeleiding in natura. En een laatste, maar zeer belangrijke reden: je kunt een medewerker specifiek voor jouw bedrijf opleiden. Dan heb je dus een loyale werknemer die voor jou door het vuur gaat!

Stel je vraag hier:

Ga naar het contactformulier

Neem contact met ons op

Hulp nodig? Of heb je vragen? Neem contact met ons op!