Ik wil graageen stageplaats/leerwerkplek aanbieden

Hoe wordt jouw bedrijf een leerbedrijf?
Als jouw bedrijf een leerbaan of stageplaats aan wil bieden, moet jouw bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. Deze erkenning vraag je aan bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hierin werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen. Een erkenning als leerbedrijf is vier jaar geldig.

Stageplaats of leerbaan aanbieden?
Als je een erkent leerbedrijf bent, kun je op Stagemarkt.nl een stageplaats of leerbaan aanbieden. Ook kun je jouw bedrijf aanmelden bij jouw gemeente voor Startersbeurs Nederland. Voor meer informatie over de Startersbeurs kijk je op deze pagina.

Welke regels gelden voor stagiairs?
Voor stagiairs gelden soms dezelfde regels als voor jouw gewone werknemers (bijvoorbeeld bij arbeidsomstandigheden). Soms gelden er andere regels, bijvoorbeeld bij beloning en sociale zekerheid. Stagiairs hebben daarnaast een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Voor sommige buitenlandse stagiairs gelden extra regels.

Beloning en sociale zekerheid
Je kunt je stagiairs een reële beloning (bijvoorbeeld het minimumjeugdloon) of een stagevergoeding betalen. Bij een reële beloning is er een echte dienstbetrekking en is de stagiair een gewone werknemer. Betaal je een stagevergoeding, dan is er een fictieve dienstbetrekking. Dit heeft gevolgen voor de sociale zekerheid. Bij echte dienstbetrekking ontvangt de stagiair een reële beloning, de gewone regels voor loonheffingen gelden. De stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Je moet premies werknemersverzekeringen inhouden en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) aan hem vergoeden. Bij fictieve dienstbetrekking is je stagiair niet werkzaam in een echte dienstbetrekking, maar ontvangt hij een stagevergoeding. Hij is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong en valt onder de Zvw. Je hoeft geen premies werknemersverzekeringen in te houden. De stagiairs vallen niet onder de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de werkgever. Krijgt de stagiair de stagevergoeding niet zelf? Dan hoef je onder bepaalde voorwaarden geen loonheffingen in te houden en te betalen.
Wat is een maatschappelijke stage?
Een maatschappelijke stage is vrijwilligerswerk van minimaal 30 uur door scholieren van het voortgezet onderwijs. Dit kan een onderdeel zijn van hun schoolloopbaan. Als leerbedrijf bied je maatschappelijke stageplaatsen aan jongeren aan.

Het loket is een deskundige sparringpartner voor werkgevers in de regio die vragen hebben over scholing en de duurzame inzetbaarheid van personeel. Doorontwikkeling zorgt ervoor dat ondernemingen toekomstbestendig zijn. Het Leerwerkloket is er van overtuigd dat werknemers en werkzoekenden die blijven leren, beter gemotiveerd zijn en meer plezier in hun werk hebben. Het Leerwerkloket is er ook voor werkzoekenden met en zonder uitkering en voor werknemers en studenten die vragen hebben over scholing of hun loopbaan.

Wil je meer informatie over het Leerwerkloket Midden-Brabant of wil je contact met ze opnemen? Klik dan hier.

De kennischeque is een subsidie van maximaal 5000 euro. Je kunt hiermee kennis inkopen bij de kennisinstituten in Tilburg en de regio. Het Leerwerkloket helpt je bij het uitwerken van de vraag en koppelt jouw vraagstuk aan het juiste instituut, zodat je een beroep kunt doen op een student met de kennis die jij nodig hebt. De bedrijfsvraagstukken worden uitgevoerd door studenten van MBO, HBO en WO uit de regio Tilburg/Hart van Brabant. De studenten zijn afkomstig van verschillende opleidingsrichtingen van het ROC, Helicon, de Rooi Pannen, Fontys,  Avans, NHTV en Tilburg University.

De studenten kunnen jouw organisatie bijvoorbeeld kennis bieden over productverbetering, duurzaamheid, een nieuwe manier van werken, marketingstrategieën, marktanalyse en uitwerking van business modellen en businesscases. Met de kennischeque kan jij het jonge talent van de stad benutten en krijg je de kans om te innoveren met nieuw opgedane kennis en inzichten. Tegelijkertijd geef je  deze studenten de kans om een kijkje te nemen in het de praktijk  zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

De kennisvraag moet aansluiten bij de deelnemende kennisinstellingen en de ondernemer betaalt 25% van de totale kosten als cofinanciering. Meer informatie over de regeling, de aanpak en het aanvraagformulier vind je bij het Leerwerkloket Midden-Brabant. De gemeente Tilburg beoordeelt de aanvraag en regelt de toekenning van de kennischeque.

Heb je meer informatie of hulp bij het aanvragen nodig? Stuur dan een email naar het leerwerkloket: middenbrabant@lerenenwerken.nl 

Gunstige regelingen vanuit de overheid

Vanuit de overheid zijn er verschillende subsidiemogelijkheden, die jou als werkgever kunnen ondersteunen op het moment dat je een starter aanneemt. Hieronder worden er een paar benoemd:
+ Werken met behoud van uitkering
+ Loonkostensubsidie
+ Loondispensatie
+ Mobiliteitsbonus
+ Jobcoaching
+ Werkvoorzieningen

Stel je vraag hier:

Ga naar het contactformulier

Neem contact met ons op

Hulp nodig? Of heb je vragen? Neem contact met ons op!