Ik wil graag een baan aanbieden

Doelen van het OndernemersAkkoord
Het OndernemersAkkoord heeft drie doelen:

 • Het (verder) ontwikkelen van een regionaal netwerk van betrokken werkgevers.
 • Het ontwikkelen van de arbeidsmarkt in Midden-Brabant.
 • Het onder de aandacht brengen van sociaal werkgeverschap in de regio.

Deze doelen leveren voor iedereen voordelen op:

 • Werknemers kunnen hun talenten inzetten en zich bewijzen
 • Bedrijven kunnen op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier werknemers in dienst nemen.
 • De werkgelegenheid in de regio wordt gestimuleerd.

Wat kan het OndernemersAkkoord voor jou betekenen?
Wanneer jouw bedrijf zich aansluit bij het OndernemersAkkoord, draag je bij aan de samenwerking tussen ondernemers, de overheid en het onderwijs. Deze samenwerking is belangrijk voor de toekomst van de regio én van jouw onderneming.

In contact komen?
Wil jij jouw positie als ondernemer graag versterken en kansen bieden aan gemotiveerde kandidaten die een opstapje kunnen gebruiken? Of ben je al bezig met een vernieuwende activiteiten waardoor werkgelegenheid ontstaat voor deze doelgroep? Sluit je dan aan bij het OndernemersAkkoord! Bel naar 013 – 21 32 203

Voor deze jongeren biedt de Startersbeurs Midden-Brabant een oplossing. De Startersbeurs is een beurs die het mogelijk maakt dat jongeren werkervaring opdoen bij een bedrijf en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en verbeteren. Niet alle gemeentes van Nederland geven Startersbeurzen weg. De deelnemende gemeenten zijn: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Tijdens de werkervaringsperiode ontwikkelt de jongere competenties en vaardigheden door mee te werken in het bedrijfsleven. Dit vergroot en verbetert je kansen op de arbeidsmarkt. En die kansen verdienen zij, die verdient iedere jongere en jij kan ze daar een handje bij helpen!

Met de Startersbeurs bied jij een jonge starter gedurende 6 maanden, 32 uur per week, een leerwerkplek in jouw bedrijf. In die periode doet de starter onder jouw begeleiding werkervaring op en verbetert hij zijn of haar vaardigheden en competenties. Leren staat hierbij voorop!

Kosten
De kosten voor jouw organisatie zijn minimaal. Je betaalt de starter een vergoeding van netto € 500,- per maand, inclusief vakantiegeld. Stichting Midpoint Brabant biedt hierin een tegemoetkoming van €275,- per maand per starter en vergoedt daar bovenop de werkgeverslasten van €50,96 per maand. De totale tegemoetkoming is €325,96 per maand waardoor de totale kosten voor het leerbedrijf op €225 per maand komen. Daarnaast zet het leerbedrijf €100,- per maand opzij als scholingsbudget voor de starter. Na afloop van de leerwerkperiode kan de starter hier aanspraak op doen. Voor een werkgever bedraagt de totale kosten voor één volledige Startersbeurs van 6 maanden €1950,-

In het kader van de wetgeving is het belangrijk dat het leerbedrijf aan een aantal criteria voldoet:

 • Er is sprake van een leerwerkovereenkomst (deze krijg je toegestuurd vanuit het servicebureau)
 • Er is een duidelijk leerplan waarin de competenties waaraan de starter wil werken concreet benoemd zijn
 • De activiteiten zijn gericht op leren en niet op productie, omzet of winst
 • De starter bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet
 • Tussentijds en aan het eind wordt door de Startersbeurs een competentiemeting uitgevoerd
 • Er wordt inzichtelijk gemaakt of en hoe de leerdoelen en competenties zijn bereikt door de starter.

Met minimale inspanning kun je een starter een optimale opstapplaats bieden voor de rest van zijn carrière! Ben jij nou enthousiast geraakt door bovenstaand verhaal en wil je jouw bedrijf aanmelden als leerbedrijf bij de Startersbeurs? Dat kan! Je kunt uw Startersbeurs-vacatures aanmelden via https://www.startersbeurs.nu/werkgevers. Jouw vacature wordt dan, na goedkeuring, op de website geplaatst. Vanaf dat moment kun je dus benaderd worden door starters!

Op deze website presenteren werkzoekende zich met foto en/of video, omdat een talent meer is dan een cv. Ook vind je er talenten uit de regio met een arbeidsbeperking.

WSP Werkhart is een samenwerking tussen UWV en gemeente Tilburg en helpt werkgevers gratis bij het werving- en selectietraject. Als je iemand in dienst neemt met een uitkering kan er sprake zijn van regelingen en financiële (belasting)voordelen. Soms vergoedt de gemeente ook korte trainingen of praktijkgerichte cursussen.

Missie
De missie van Talent uit Werkhart is om werkzoekende talenten uit de regio zichtbaar te maken voor werkgevers en uitzendbureaus in de regio. Er voor zorgen dat talenten gevonden kunnen worden en een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. En zeker voor die talenten die wat extra exposure kunnen gebruiken.

Visie
Hun visie is: ‘een talent is meer dan een cv.’ Vanwege die visie presenteren de talenten zich met foto en video. In de videopresentatie zit hun kracht: werkgevers hebben vaak slechts enkele seconden nodig om een eerste indruk te krijgen van een kandidaat. Voor zowel de talenten als voor de werkgever is deze dienstverlening gratis beschikbaar. Ze richten zich met name op talenten die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Als jij een talent van Talent uit Werkhart wil aannemen, kijk dan eens op de pagina met de talenten!

Gunstige regelingen vanuit de overheid

Vanuit de overheid zijn er verschillende subsidiemogelijkheden, die jou als werkgever kunnen ondersteunen op het moment dat je een starter aanneemt. Hieronder worden er een paar benoemd:
+ Werken met behoud van uitkering
+ Loonkostensubsidie
+ Loondispensatie
+ Mobiliteitsbonus
+ Jobcoaching
+ Werkvoorzieningen

Meld je aan!

Blijf op de hoogte van vacatures,
leerwerkplekken, projecten
en evenementen!

Ga naar het contactformulier

Neem contact met ons op.

Hulp nodig? Of heb je vragen? Neem dan snel contact met ons op!