Allesvoor ouders

Heb je thuis iemand op de bank zitten? Iemand die even niet meer weet wat te doen?
Dan kan je nu contact opnemen met het jongerenpunt.
Wij helpen jouw zoon of dochter gratis met alles wat met werk of studie te maken heeft.
Dat kan zijn met een goed advies of een studie/beroepskeuzetest,
maar ook begeleiden we onze jongeren naar vacatures, leerwerkplekken, opleidingen of werkervaringsplaatsen.
Alle jongeren worden gekoppeld aan één van onze jongerenregisseurs, zo blijven we altijd op de hoogte van de situatie
en kunnen we gericht hulp bieden.
Om contact op te nemen ga je rechtsboven naar het kopje ”contact” en klik je je eigen regio aan.

 

Verschil leerplicht en kwalificatieplicht
Ouders of verzorgers van jongeren tussen de vijf en zestien jaar moeten hun kind op een school inschrijven. De leerplichtwet verplicht jouw kind om ook echt naar die school te gaan. Jongeren die na hun zestiende nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun achttiende onderwijs volgen én ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Als jouw kind toch van school gaat zonder startkwalificatie, dan krijgt de gemeente hiervan een melding.

Leerplicht
Alle kinderen tussen vijf en zestien jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Als jouw kind dus in dat schooljaar zestien wordt, moet hij of zij alsnog het schooljaar afmaken. Als jouw kind minimaal twaalf volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht
Jongeren tussen zestien en achttien jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is dus minimaal een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau twee of hoger. De kwalificatieplicht is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Ook moet het ervoor zorgen dat de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt worden vergroot. De kwalificatieplicht moet uw kind vervullen door volledig dagonderwijs te volgen. Volgt jouw kind een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij of zij leren en werken combineren! De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op hoe scholen de Leerplichtwet naleven. Waarom die startkwalificatie zo belangrijk is? Omdat het meer kansen biedt voor de toekomst. Uit onderzoek is gebleken dat het doorsnee inkomen van vrouwen zonder startkwalificatie 13.000 euro bedroeg, terwijl dit met een startkwalificatie 24.000 euro is. Ook bij mannen is er een groot verschil te zien, jonge mannen met startkwalificatie verdienden doorsnee 30.000 euro, terwijl mannen zonder startkwalificatie 22.000 euro verdienden.

Schoolverzuim en spijbelen
Natuurlijk kan het voorkomen dat jouw kind ziek is of er een speciale gebeurtenis plaatsvindt, waarbij jij om vrijstelling kunt vragen. Maar als jouw kind echt stopt met school en er is geen gegronde reden voor, dan ben jij als ouder strafbaar. Vanaf twaalf jaar kan jouw kind ook zelf aangesproken worden op zijn of haar gedrag. Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar zoekt dan samen met de school en jou naar een oplossing. Het overtreden van leerplichtwet kan leiden tot:

 • een officiële waarschuwing
 • verwijzing naar bureau HALT
 • stopzetten van de kinderbijslag
 • het opmaken van een proces-verbaal

Als het Openbaar Ministerie overgaat tot strafvervolging kan de kantonrechter een taakstraf, geldboete of gevangenisstraf (voor ouders) opleggen.

Wet RMC
Naast de Leerplichtwet geldt sinds 2002 ook de Wet Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, RMC dus. Deze wet maakt het mogelijk om jongeren van 18 tot 23 zonder startkwalificatie op te sporen en ervoor te zorgen dat ze een voltijd opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. In de RMC-wet is geregeld dat, als jouw kind tot deze doelgroep behoort en de school vroegtijdig verlaat, de school dit doorgeeft aan de gemeente waar jouw kind woont. Niet alleen de school kan dit melden, ook jij als ouder, verzorgers, de schoolverlater zelf of (hulpverlenende) instanties kunnen dit melden. Als jouw kind vroegtijdig de school verlaat wordt hij of zij benaderd door een trajectbegeleider van het RMC. Deze begeleider bekijkt met jouw kind wat de mogelijkheden zijn. Ook bij problemen is de trajectbegeleider er voor jouw kind, bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpverlening. Het uiteindelijke doel van de RMC-wet is dat jouw kind een opleiding en/of werkplek vindt.

Jouw kind leent dan tegen een lage rente (0,5%) om de kosten van de opleiding te betalen. Deze lening wordt natuurlijk niet zomaar gegeven, hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • De regeling kan worden aangevraagd tot augustus 2017
 • Je kind is nog niet aan de opleiding begonnen
 • Je kind ontvangt geen studiefinanciering en heeft daar ook geen recht op
 • Als je kind al werkt, biedt de werkgever geen voorziening om de opleiding te volgen
 • Je kind bevat de juiste vaardigheden en motivatie om de opleiding te volgen
 • Als je kind een uitkering heeft, moet hij of zij toestemming hebben van de uitkeringsinstantie om de opleiding te volgen
 • De opleiding moet erkend zijn door het ministerie van OCW
 • Je kind leent minimaal €500,- en maximaal €4000,-
 • Je kind heeft geen schulden die de lening niet verantwoord maken

Deze lening kun je, samen met je kind, hier aanvragen op de website van de Gemeente Tilburg.

Natuurlijk krijgt jouw kind deze toeslag niet zomaar, hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Jouw kind is 18 jaar of ouder
 • Jouw kind heeft geen of weinig vermogen
 • Jouw kind heeft een medische, psychische en/of verstandelijke beperking
 • Jouw kind heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van WTOS
 • Jouw kind is zelf niet in staat om met werk het minimumloon te verdienen.

Een individuele studietoeslag bedraagt €100,- per maand en wordt per studiejaar als één bedrag uitbetaald!

Wij helpen je.
Altijd.

Stel je vraag hier:

Ga naar het contactformulier

Neem contact met ons op

Hulp nodig? Of heb je vragen? Neem contact met ons op!