Allesover inkomen

Aanvragen bijstandsuitkering
Hoe je een bijstandsuitkering aanvraagt verschilt per gemeente. Er zijn twee manieren: online via www.werk.nl of rechtstreeks bij je gemeente. Een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl gaat als volgt:

 • Ga naar www.werk.nl en log in met je DigiD. Volg vervolgens de instructies op de website. Heb je nog geen DigiD? Ga dan meteen naar www.digid.nl voor het aanvragen van een DigiD. Deze krijg je binnen vijf werkdagen opgestuurd.
 • Na het versturen van het formulier op werk.nl, maak je via de website een afspraak voor het meldingsgesprek met Werk & Inkomen. Doe dit wel binnen twee werkdagen, anders moet je je opnieuw melden op werk.nl! Een meldingsgesprek kan alleen plaatsvinden als je je bijstandsuitkering aan hebt gevraagd!
 • Werkt de site van werk.nl niet of heb je vragen over het formulier? Neem dan contact op met het UWV!

Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten voordat je een bijstandsuitkering aan gaat vragen. Als je namelijk 26 jaar of jonger bent, kan je de online aanvraag niet meteen afronden. Voor alle jongeren van 26 jaar of jonger geldt eerst een zoektermijn van 28 dagen. Het is wel belangrijk dat je je meldt voordat je aan je zoektermijn begint. De meldingsdatum is namelijk ook de ingangsdatum van je uitkering. Je start dus je aanvraag op www.werk.nl  en na het invullen van je gegevens op werk.nl, maak je via deze website een afspraak voor het meldingsgesprek met Werk & Inkomen. Na dit gesprek ga je 28 dagen actief op zoek naar werk. Bewaar alle bewijsstukken van je zoekperiode, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus. Als je na 28 dagen geen baan hebt gevonden, ga je weer terug naar werk.nl en kun je de online aanvraag afronden. Daarna maakt u een afspraak voor het rechtmatigheidsgesprek zoals je al eerder besproken hebt tijdens het meldingsgesprek met Werk & Inkomen.

Als je huisgenoten hebt kan dit ook van invloed zijn op de hoogte van je uitkering. Verzamel daarom voor je aanvraag de volgende gegevens van jezelf en van je huisgenoten:

 • Naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • Inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • Gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
 • Hoogte van hypotheek of huur
 • Begin- en (mogelijke) einddatum van je dienstverband bij je laatste werkgever
 • Je bankrekeningen

Heb je een partner of echtgenoot waarmee je samenwoont? Dan vraag je samen een bijstandsuitkering aan. Je moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen. Als je huisgenoten (bijvoorbeeld een partner of ouders) hebt en de woonkosten deelt, krijg je minder bijstand. Dit heet de kostendelersnorm in de bijstand.

Het meldingsgesprek
Het meldingsgesprek vindt plaats bij Werk & Inkomen. Als je samen met een partner een uitkering aanvraagt, moet ook je partner bij de afspraak aanwezig zijn. Zorg dat je tijdens het meldingsgesprek alle bewijsstukken bij hebt die te maken hebben met je inkomen en vermogen dat van je partner. Denk hierbij aan loonstroken, bankafschriften waarop het saldo zichtbaar is, kentekenbewijs etc.)

Tijdens het gesprek krijg je uitleg over de afhandeling van je aanvraag en opdrachten voor het vinden van werk. Het meldingsgesprek is een belangrijk onderdeel van je aanvraag. Je afspraak wijzigen mag dan ook alleen maar met een dringende reden en maximaal één keer. De afspraak afzeggen, vaker wijzigen of helemaal niet verschijnen kan gevolgen hebben voor je aanvraag!

Afhandeling
Tijdens het meldingsgesprek wordt je geïnformeerd over de verdere afhandeling van je bijstandsaanvraag. De wettelijke afhandeltermijn is acht weken. Soms wordt dat termijn verlengd, bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is.

Rechten en plichten
Een bijstandsuitkering krijg je natuurlijk niet zomaar, je moet je houden aan bepaalde arbeidsverplichtingen:

 • Je moet aangeboden werk accepteren en zien te behouden.
 • Je moet je op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau.
 • Wil je verhuizen? Dan moet je vooraf actief werk zoeken in de gemeente waar je naartoe wil verhuizen.
 • Je moet bereid zijn om maximaal drie uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen.
 • Je moet bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen drie uur reizen per dag werk te vinden. Maar wel ergens naartoe voor tenminste een jaar met een beloning die minstens net zo hoog is als de bijstand.
 • Je moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden.
 • Je moet meewerken aan de ondersteuning die jouw gemeente je oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.
 • Je moet ervoor zorgen dat je kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert.

Voldoe je niet aan deze plichten? Dan moet je gemeente de bijstandsuitkering voor minimaal één maand en maximaal drie maanden verlagen met 100%. Valt jou niets te verwijten? Dan mag de gemeente dit niet doen. Jouw gemeente moet rekening houden met jouw persoonlijke omstandigheden!

Als je een bijstandsuitkering krijgt, moet je je ook houden aan afspraken die je helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen. Jouw gemeente mag bijvoorbeeld van je vragen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Als je hier niet aan mee wil werken, mag je gemeente je bijstandsuitkering verlagen.

Er zijn een aantal redenen die ervoor kunnen zorgen dat je vrijgesteld wordt van de arbeidsverplichtingen:

 • Als je alleenstaande ouder bent met de volledige zorg voor één of meer kinderen tot vijf jaar. Je moet hiervoor wel een verzoek indienen bij de gemeente.
 • Als je niet kan werken omdat je duurzaam of volledig arbeidsongeschikt bent.

Vanaf het moment dat je weet dat je werkloos wordt en een WW-uitkering aanvraagt, heb je een aantal plichten. Je kunt een WW-uitkering krijgen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent verzekerd voor werkloosheid: Dit is meestal zo als je bij een werkgever in dienst bent of was. Als je de AOW-leeftijd bereikt, ben je niet meer verzekerd.
 • Verlies van minimaal vijf uren per week: Je verliest vijf uur of meer van je werk per week en je hebt geen recht meer op loon over die uren. Dus ook als je een deel van je baan kwijtraak kun je een WW-uikering aanvragen. Werkte je gemiddeld minder dan tien uur per week? Dan ben je werkloos als je minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijt raakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee. Let op: krijg je na je ontslag meteen een nieuwe baan voor hetzelfde aantal uren of meer? En krijg je minder loon? Dan kun je geen WW-uitkering krijgen om je inkomen aan te vullen.
 • Direct beschikbaar voor betaald werk: Je bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus geen afspraken voor onbetaalde activiteiten als die ervoor zorgen dat je niet direct aan een nieuwe baan kunt beginnen.
  In de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt: Je hebt in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag).
 • Geen schuld aan werkloosheid: Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden. Als je wel door je eigen schuld werkloos bent geworden, krijg je misschien geen WW-uitkering.

Als je aan deze eisen voldoet, mag je dus een WW-uitkering aanvragen. Dit gebeurd online en hier ben je een DigiD voor nodig. Heb je deze nog niet? Vraag deze dan hier aan.

Daarnaast heb je nog een aantal gegevens nodig als je een WW-uitkering aanvraagt. Veel van je gegevens zijn al bekend bij het UWV, de rest vul je zelf in.

Hou in ieder de volgende bewijsstukken bij de hand:

 • je laatste loonstrook
 • je laatste arbeidscontract
 • je rekeningnummer

Een WW-uitkering vraag je hier aan.

Een krediethypotheek is de meest flexibele hypotheekvorm. Bij een krediethypotheek gebruik je jouw woning als onderpand. Een krediethypotheek is te vergelijken met een doorlopend krediet. Je kunt wanneer je wilt geld opnemen en betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Het grote verschil met een doorlopend krediet is dat je woning als onderpand dient. Dit biedt de kredietverstrekker veel zekerheid. Hierdoor word je in staat gesteld om meer te lenen dan bij een doorlopend krediet het geval is. Daarnaast is het rentepercentage doorgaans een stuk lager.

Ook heeft een krediethypotheek geen verplichte periodieke afbetaling. Het enige maandelijkse bedrag dat je verplicht bent te betalen, is de rente over het opgenomen bedrag. Ook betaal je bij aanvang één of meer opstart bedragen. Hoe hoog dit bedrag is verschilt per kredietverstrekker. In principe wordt een krediethypotheek pas afbetaald wanneer de woning wordt verkocht. Tussentijds aflossen is mogelijk, maar dit gebeurd niet heel vaak.

Bij aanvang van het afsluiten van de hypotheek stel je met de geldverstrekker een bedrag vast, wat je bovenop jouw huidige hypotheek kunt afbetalen bij verkoop van je woning. Het is daarom verstandig een kredietlimiet te kiezen die niet boven de overwaarde van je woning uitkomt. Op deze manier ben je er het meest zeker van dat beide hypotheken afbetaald kunnen worden bij verkoop van de woning en dat je niet te maken krijgt met schulden.

Maar wat zijn nou precies die noodzakelijke kosten waar het hier over gaat? Dat zijn kosten voor dingen die je écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld schoolkosten. Je kan geen bijzondere bijstand aanvragen voor gewone dingen zoals eten, kleding, een paspoort, boete of alimentatie. Ook niet voor zaken die andere instanties betalen, zoals de verzekering of de belastingdienst. Bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die volgens de wet medisch zijn, kan ook niet. De wet bepaalt wat medische kosten zijn.

Voorwaarden
Natuurlijk heb je niet zomaar recht op bijzondere bijstand, hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Je bent inwoner van de gemeente Tilburg.
 • Je hebt nog geen kosten gemaakt.
 • De kosten zijn bijzonder, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed.
 • Je vermogen, bijvoorbeeld van je auto of spaargeld, is niet hoger dan €5.920,-  voor alleenstaanden of €11.840,- voor alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden.
 • Je hebt een laag inkomen. Hoe hoog je inkomen mag zijn, ligt aan je leeftijd en persoonlijke omstandigheden. De volgende bedragen zijn richtlijnen (netto per maand):
  • €1.004,- voor alleenstaanden
  • €1.290,- voor alleenstaande ouders
  • €1.430,- voor gehuwden/samenwonenden

Bijzondere bijstand aanvragen
Als je bijzondere bijstand aan wil vragen, moet je in het bezit zijn van een DigiD. Heb je deze nog niet? Dan kan je deze aanvragen via het formulier op www.digid.nl. Bijzondere bijstand moet je aanvragen, vóórdat je de kosten maakt. Anders de gemeente namelijk niet vaststellen of het echt noodzakelijk is. Tijdens het aanvragen van bijzondere bijstand wordt er gevraagd naar inkomen en vermogen van jezelf en van je partner (als je deze hebt). Tenzij je die gegevens onlangs hebt opgegeven voor een bijstandsuitkering of een andere aanvraag voor bijzondere bijstand, dan hoef je ze niet nog een keer door te geven. Aan het eind van het formulier zie je welke bewijsstukken je moet aanleveren. Als je digitaal bewijsstukken meestuurt, wordt je aanvraag sneller afgehandeld! Een tip: maak goed leesbare foto’s van je bewijsstukken! Voorbeelden van bewijsstukken zijn:

 • loonstroken of uitkeringsspecificaties
 • prijsopgave(n)
 • bankafschriften
 • zorgpolis
 • toeslagen en/of voorlopige teruggaaf Belastingdienst

De afhandeling van je aanvraag duurt maximaal acht weken, vanaf het moment dat alle bewijsstukken zijn ontvangen. Als de gemeente besluit dat je bijzondere bijstand krijgt, dan wordt het bedrag op je rekening gestort of rechtstreeks overgemaakt naar de leverancier.

Het Bureau Schuldhulpverlening is gevestigd op Spoorlaan 448 in Tilburg. Hier kun je zonder afspraak langskomen op maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. Je legt kort uit wat je situatie is en een medewerker geeft je dan advies. Als het nodig is wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Soms is advies niet genoeg en is er meer nodig. Schuldhulpverlening kan ook hulp bieden in de vorm van budgetbegeleiding of samen met jou zoeken naar een blijvende oplossing voor je schulden. Daar heb je wel flink veel wilskracht voor nodig. Voorop staat dat je zelf het werk doet. Daar staat tegenover dat je professionele begeleiding krijgt. Als alleen Schuldhulpverlening niet voldoende is, dan kan je naar het het Instituut Maatschappelijk Werk. Zij bieden budgetbegeleiding in combinatie met andere hulpverlening.

Gratis budgetcursus
Inwoners van de gemeente Tilburg kunnen zich opgeven voor de gratis cursus ‘Uitkomen met Inkomen.’ Tijdens deze cursus leer je in zes weken alles over geldzaken en administratie. Je krijgt informatie en tips over:

 • omgaan met geld en waarde van geld
 • minder uitgeven en geld besparen
 • aanvragen van subsidies en kortingen
 • administratie opzetten, ordenen en bijhouden
 • omgaan met schuldeisers

De cursus is dus gratis maar het is wel heel belangrijk dat je gemotiveerd bent. Je komt zes weken lang, één keer per week naar de cursus. De ochtendcursus is van 09:30 tot 11:30 uur. De avondcursus is van 18:30 tot 20:30 uur.

Je kunt je hier aanmelden voor deze cursus bij de Gemeente Tilburg.

Ondersteuningsfonds
Tilburgers die te maken krijgen met een plotselinge terugval in hun inkomen, kunnen een beroep doen op het Ondersteuningsfonds. Vanuit dit tijdelijke fonds is soms eenmalige financiële bijstand mogelijk.

Het fonds is er voor individuele burgers, kleine zelfstandigen en zzp’ers. Als jij behoort tot deze groep kun je dus een beroep doen op het fonds om een plotselinge terugval in inkomen op te vangen en te voorkomen dat je financiële tekorten onnodig hoog oplopen.

Afhankelijk van de situatie zegt het fonds een bijdrage toe van maximaal 2.500 euro. Dit kan een gift of een voorschot zijn. Eventueel wordt in termijnen betaald. Daar staat tegenover dat de aanvrager zelf ook actief meewerkt om zijn of haar financiële situatie structureel te verbeteren.

Een financiële bijdrage uit het Ondersteuningsfonds kant het verschil maken in de situatie van de aanvrager en keert uit waar andere regelingen niet gelden. Door de bijdrage van het fonds krijg je  de tijd om te leren omgaan met het tekort of de terugval in je inkomen.

Voorbeelden van vermogen zijn:

 • huis, bedrijf of grond in het buitenland
 • woonboot of caravan
 • onverdeelde boedel
 • contant geld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekering
 • spaargeld
 • aandelen
 • antiek
 • auto of ander motorvoertuig
 • sieraden en waardevolle verzamelingen

De normale spullen, die bijna alle mensen in huis hebben, horen niet bij het vermogen. Voorbeelden hiervan zijn: een wasmachine of televisie. Ook bezittingen die dringend nodig zijn (bijvoorbeeld een aan je handicap aangepaste auto) worden niet als vermogen gezien.

Je mag vermogen hebben tot een bepaald bedrag. Dit heet ‘vrij te laten vermogen’. Voor 2017 is het maximaal vrij te laten vermogen:

 • Gehuwd/samenwonend en alleenstaande ouder: €11.880,-
 • Alleenstaand: €5.940,-

De schenking, erfenis of geldprijs is extra vermogen en wordt bij je eerder vastgestelde eigen vermogen opgeteld. Er wordt rekening gehouden met nieuwe schulden en waardeverminderingen. Word je vermogen hierdoor groter dan het vrij te laten vermogen? Dan moet je het meerdere eerst op maken.

Als je teveel vermogen hebt, dan stopt je uitkering totdat je dit geld op een verantwoorde wijze hebt opgemaakt. Dit wil zeggen dat je per maand ongeveer anderhalf keer het voor jou geldende normbedrag mag opmaken.

Regelmatige schenkingen beschouwt de gemeente als extra inkomen. Daarvoor gelden aparte regels.

 

Wat kunnen wij voor jou doen?

Jouw persoonlijke situatie staat centraal en samen met jou zoeken wij naar de juiste oplossing. Bijvoorbeeld:

+ Samen met jou kijken naar welke opleiding bij je past
+ Helpen bij het vinden van een passende stage of leerwerkplek
+ Helpen bij het vinden van een passende baan
+ Tips en tricks over hoe je het beste kan solliciteren
+ Jou leren om zelfstandiger te worden

Wij helpen je.
Altijd.

Stel je vraag hier:

Ga naar het contactformulier

Neem contact met ons op

Hulp nodig? Of heb je vragen? Neem contact met ons op!